XBLA 龍穴 金手指 lllccc TU0 +2

作者:lllccc

XBLA 龍穴 金手指 lllccc TU0 +2

點擊查看使用相關說明和索引

lllccc

BACK+START 打開金手指菜單
Title ID .........: 58410B8A
Media ID .........: 75648792

TU0 +2

Max Score - (LB + A)
Infinite Lives - (LB + B )
Max Score: Just Enable

迅雷快傳已失效 勿點擊
Dragon’s lair.rar  [139]
百度網盤
Dragon’s lair.rar  [229]
360云盤已失效 請勿點擊
Dragon’s lair.rar (提取碼:7e55) [124]

代碼

Lives
8214B778 91688494 stw r11,-7B6Ch(r8)

Score
0x828982A8 (static)

七支劍
笑話
2B

發表評論

您必須登錄才能發表評論!